Clubinfo - Trainingsuren en lesgelden

Dag- en uurregeling

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de dag- en uurregeling.

WELPJES (4-5j)
VRIJDAG

18u30 - 19u30

Aangepaste karate training

KINDEREN 6-9j
JEUGD 10-13j
WOENSDAG

19u00 - 20u00

Gevechtstraining

MAANDAG

18u30 - 19u30

Algemene karate training

19u30 - 20u30

Kihon & Kata

 

VRIJDAG

18u30 - 19u30

Algemene karate training

MAANDAG

19u30 - 20u30

Kihon & Kata**

 

20u30 - 22u00

Kihon & Kata gevolgd door

technische gevechtstechnieken

CADETTEN 14-17j
VOLWASSENEN +18j
WOENSDAG

19u00 - 20u00

Gevechtstraining

20u00 - 21u30

Gevechtstraining

VRIJDAG

19u30 - 21u00

Gevechtstraining

19u30 - 21u00

Gevechtstraining

** Cadetten vanaf 4e kyu trainen samen met de volwassenen afdeling

Opgelet : n.a.v. Corona maatregelen trainen de jeugd 12+ samen met de Cadetten afdeling

Dojo locatie

Afdeling welpjes

Turnzaal Klavertje 4

Pastoor Vandenhoudtstraat 29

2950 Kapellen

Afdeling kinderen, jeugd, cadetten en volwassenen

Sporthal MSI

Engelselei 23

2950 Kapellen

Verzekering per sportseizoen

Jeugd en volwassenen : 30 €

 

Elk lid is verplicht met de aanbetalingen in orde te zijn, om tot de lessen toegelaten te worden.De persoonlijke ongevallenverzekering bij Arena, loopt van 1/9 tot 31/8 van het volgende jaar.

 

Ieder lid is verplicht zich bij deze verzekering aan te sluiten.

 

Uittreksels van de verzekeringsvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

Lesgelden

Lesgelden voor grote gezinnen

Elk lid is verplicht een geldig bewijs (boekje) van de gekozen trainingsperiode te bezitten, dit wordt tijdens deelname aan de training afgetekend. Bij afwezigheid, langer dan 1 maand, zal mits voorleggen van doktersattest het lesgeld worden opgeschort. Betaalde lesgelden worden niet terugbetaald.

Vanaf 15/10/202 worden de lesgelden verrekend op basis van 2 vaste instapmomenten nl. september en februari.

Tussentijds instappen is mogelijk, dan zal het tarief pro-rata verrekend worden.

Betalingsmodaliteiten

Betalingen kunnen gedaan worden door storting op rek.nr. BE18 0015 8230 9365

IBAN BE 180015 8230 9365  BIC GEBABEBB op naam van Seishin vzw met vermelding van naam aangesloten lid en omschrijving verzekering en/of lesgeld.