top of page
 • Ik draag steeds een schone en gladgestreken karategi bij elke training. Ik verzorg mijn lichaam, start elke training fris en hygiënisch, met verzorgde en kortgeknipte nagels aan handen en voeten en draag geen enkel sieraad tijdens de training, zodat ik geen kwetsuren veroorzaak aan mezelf of anderen.

 

 • Ik draag alleen die kleur van obi (gordel) waar ik recht op heb.

 

 • Bij het binnentreden en verlaten van de DOJO (oefenzaal) roep ik “OSU”, met een lichte buiging van het lichaam.Het betekent “ik groet u allen”. Ik groet SENSEI (hoofdleraar) en SEMPAI (hulpleraar) met een lichte buiging en met de vuisten naast het lichaam, eveneens met “OSU”. Ik spreek steeds de leraar met “SENSEI” en de hulpleraars met “SEMPAI” aan.

 

 • Ik maak niet langer gebruik van de kleedkamer dan nodig voor het aan-/uitkleden en laat ze ordelijk achter, afval deponeer ik in de hiervoor bestemde afvalbak. Ik breng mijn persoonlijke spullen mee naar de sportzaal. Ik breng geen onnodig bezoek aan andere kleedkamers.

 

 • Ik plaats mijn fiets of bromfiets achteraan in de voorziene fietsenberging met afdak.

 

 • Ik parkeer mijn wagen niet op de oprit naast de sporthal of op het sportterrein achteraan.

 

 • Ik eet en drink niet in de sportzaal. Ik rook niet in het gebouw en op het schooldomein.

 

 • Ik eerbiedig naar eer en geweten alle KYOKUSHINKAI-regels en beloof de karatetechnieken niet toe te passen in het burgerleven, indien niet noodzakelijk om te overleven (wettige zelfverdediging).

 

 • Ik aanvaard de verplichte persoonlijke ongevallenverzekering met al haar voorwaarden en verklaar een uittreksel van de verzekeringsvoorwaarden ontvangen te hebben. Ik aanvaard wat de verzekeringspolis dekt met al haar beperkingen. Ik aanvaard niet onmiddellijk verzekerd te zijn, maar slechts vanaf de eerste training van de week volgend op mijn inschrijving om de vereniging de mogelijkheid te bieden mijn gegevens aan de verzekeringsmaatschappij door te geven.

 

 • Ik meld een ongeval of blessure steeds onmiddellijk na de training en ontvang hiervoor indien nodig een ongevallenaangifteformulier. Dit formulier dien ik zelf binnen 8 dagen na het ongeval te verzenden naar het erop vermelde adres. Indien ik geen gebruik maak van het aangifteformulier, geef ik het aan de secretaris terug. Ik kan geen aanspraak maken op en vergoeding, van welke aard ook, als ik niet aan de formaliteiten van de verzekeringsmaatschappij voldoe.

 

 • Ik verklaar dat mijn persoonlijke gegevens die ik aan de vereniging doorgeef correct zijn. Ik meld steeds elke adres- of beroepswijziging tijdens de looptijd van mijn lidmaatschap, zodat de vereniging steeds over mijn correcte gegevens beschikt.Ik aanvaard dat de vereniging mijn persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, beroep en behaalde graad in Kyokushinkai Karate doorgeeft zoals vereist aan de B.K.K.O, de verzekerings-maatschappij en aan overheidsinstanties, zoals federale politie, indien hierom gevraagd wordt.

 

 • Ik kan in geen geval de SEISHIN v.z.w. aansprakelijk stellen voor gebeurlijke ongevallen of voor persoonlijke of materiële schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door één of meerdere van haar leden.

 

 • Betaalde lesgelden worden niet terugbeteaald.

Intern reglement

bottom of page