top of page

Seishin dojo ondertekende de Panathlon verklaring over “ethiek in de jeugdsport“.

 

Met deze verklaring gaan wij de verbintenis aan om, over de discussies heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

 

We verklaren dat:

  • We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

  • We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

  • We erkennen en aanvaarden dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

  • We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 

De volledige verklaring kan u vinden op: http://www.panathlonvlaanderen.be

 

Ondertekening Panathlon verklaring

bottom of page