top of page

Controller & data protection manager:

Annick Paelman, info@seishin.be, 0477/48 96 56

 

Welke persoonlijke data van u gebruiken wij?

De data waarover wij beschikken is beperkt tot professionele, sportieve, competitieve en recreatieve contactinformatie die betrekking heeft op Seishin dojo – Seishin vzw.

 

Wat doen we met deze data?

Wij gebruiken uw data enkel en alleen om de zakelijke, contractuele en samenwerkingsovereenkomst, lidmaatschap dat Seishin dojo – Seishin vzw heeft afgesloten te kunnen nakomen.

 

Waarom gebruiken wij uw persoonlijke data?

De verwerking van uw contactgegevens i.v.m. het onderhouden van de relatie van Seishin dojo – Seishin vzw met u, dient een regelmatig belang van onze sportclub, uitdrukkelijk erkend door de privacyregels.

 

Wanneer en waarom delen we uw data met een derde partij?

Uw gegevens kunnen worden bekend gemaakt aan de hieronder aangegeven ontvangers en om de volgende redenen:

  • overheidinstanties: om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Seishin dojo – Seishin vzw onderhevig is omwille van zijn activiteiten, inclusief verzekeringen

  • Derden clubs: voor deelname, registratie aan kampen, tornooien, evenementen

 

Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De gegevens die wij van u in ons bezit hebben, hebben wij verkregen door huidige of vroegere relaties die u met Seishin dojo – Seishin vzw hebt of hebt gehad.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang uw relatie met Seishin dojo – Seishin vzw blijft bestaan.  Wanneer een dergelijke relatie om welke reden dan ook wordt beëindigd, worden ze bewaard voor de toepasselijke en wettelijke verjaringstermijnen. In dat geval worden de gegevens alleen verwerkt om aan te tonen dat we aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen hebben voldaan. 

Zodra deze beperkingen zijn beëindigd, worden op uw aanvraag deze gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 

Wat zijn uw rechten?

U kan uw rechten op toegang tot, rectificatie, uitwissing, transfereerbaarheid, beperking en/of bezwaar tegen de verwerking op de bovenstaande post en e-mailadressen uitoefenen via de controller & data protection manager. Stuur ons simpelweg een e-mail met vraag om verwijderd te worden.

Wat met beeldmateriaal?

Van alle leden maken wij foto’s en filmpjes die op onze website en sociale media kunnen gepost worden. 

Ook dit kan herroepen worden door eenvoudig verzoek via de data protection manager een e-mail te sturen.

Privacy Policy

bottom of page