top of page

K Y O K U S H I N

 

Hier vind je wat meer informatie over Kyokushin Karate en onze Dojo.

 

GESCHIEDENIS

 

SYMBOLEN

 

DOJO ETIQUETTE

 

TRAININGSOPBOUW

 

LINKS

 

 

Openings- en sluitingsceremonie

Het sein van het begin van de training wordt aangegeven door het roepen van “Blok” door de hoogste in graad. Iedereen gaat vervolgens in blok staan volgens graad. De leerling met de hoogste graad zit rechts vooraan.

Indien men even hoog is in graad, wordt de persoon die het langste deze graad heeft als hoger beschouwd.

 

 

Seiza : meditatiezit met vuisten op de heupen

Shinzen ni rei / Shinden ni rei : groet aan de tempel

Sosai ni rei : groet aan de stichter van Kyokushinkai (Masutatsu Oyama)

Mokuso : meditatie met gesloten ogen

Mokuso yame : einde meditatie, ogen open

Shihan ni rei : groet aan de grootmeester (indien aanwezig) met duidelijke OSU

Sensei ni rei : groet aan de meester (indien aanwezig) met duidelijke OSU

Sempai ni rei : groet aan de leraar, met duidelijke OSU

Otogai ni rei : groet aan elkaar, met duidelijke OSU

Tate kudasai: rechtstaan

 

 

We groeten door de vuisten met de twee voorste knokkels op de grond voor je te plaatsen en voorover te buigen. Zorg ervoor dat je het zitvlak aangesloten op de hielen houdt en vooruit blijft kijken terwijl je buigt.

Het woord dojo wordt geschreven met de karakters DO (=weg, principe) en JO (=plaats, ruimte). De dojo kans zich zowel binnen- als buitenshuis bevinden. Het doel is Budo-training.

 

Om budo te beoefenen is een geschikte mentale instelling van groot belang. Soms heeft men behoefte aan rust, soms moet er hard en meedogenloos worden getraind.

 

Een budoka die de weg wil volgen zal de dojo als een heilige plaats beschouwen en zal de regels verbonden aan de dojo correct opvolgen.

SEMPAI is de hoogst aanwezige kleurband Kyu-graad in de dojo (bij een les met bv alleen groene gordels is diegene met de oudste graad of de oudste in leeftijd de sempai) Sempai is letterlijk vertaald leraar, iemand met een zwarte band 1ste dan (shodan) of 2de dan (nidan).

 

SENSEI is letterlijk vertaald meester, iemand met een zwarte band 3de dan (sandan) of 4de dan (yondan).

 

SHIHAN is letterlijk vertaald grootmeester, iemand met een zwarte band 5de dan (godan), een 6de dan (rokudan) of een 7de dan (sichidan).

 

HANSHI is letterlijk vertaald doctor of professor, iemand met een zwarte band 8ste dan (hachidan) of een 9de dan (kudan).

 

KANCHO is een titel die aanduidt dat iemand de uitvinder is van een eigen stijl, meestal erkend in alle landen en de Japanse Federatie, meestal een zwarte band 10de dan (judan).

Dojo

Kyokushin - Dojo etiquette

Aanspreektitels

 • Bij het betreden en verlaten van de dojo groet je hardop met OSU.

 • Na het binnengaan groet je de lesgevers met hun aanspreektitel.

 • Hou je nagels steeds kort en proper.

 • Draag geen juwelen of andere lichaamsvreemde voorwerpen.

 • Draag steeds een propere karategi.

 • Verzorg je lichaam.

 • Heb steeds respect voor een hogere in graad.

 • Er wordt niet gevochten in de dojo als er geen lesgever aanwezig is.

 • Neem de trainingen serieus, je komt immers om te leren.

 • Als je te laat in de les komt, ga je in SEIZA zitten in MOKUSO naast de deur met je gezicht naar de muur en wacht je tot een lesgever je aanspreekt.

 • Geef je karateboekje steeds af aan het begin van de training

Nederlands

 1. Wij zullen ons lichaam en verstand trainen om een sterke onwankelbare geest te verkrijgen.

 2. Wij zullen de ware betekenis van de weg leren kennen zodat wij op het juiste moment waakzaam zijn.

 3. Met ware volharding zullen wij een onbaatzuchtige geest ontwikkelen.

 4. Wij zullen de regels van hulpvaardigheid in acht nemen, onze meerderen respecteren en ons onthouden van geweld.

 5. Wij zullen ons geloof bewaren en nooit de ware deugd der nederigheid vergeten.

 6. Wij zullen streven naar wijsheid en sterkte zonder andere verlangens.

 7. Zolang we leven zullen we door de discipline van Karate-do, de ware betekenis van KYOKUSHIN trachten na te streven.

 

 

JAPANS

 1. Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

 2. Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

 3. Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o motte, jiko no seishin o kanyo suru koto.

 4. Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimo koto.

 5. Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

 6. Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

 7. Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o matto suru koto.

 

Dojo kun of Dojo eed

bottom of page